Vi är glada att du är här, det betyder att du bryr dig om din data!

Först och främst, och viktigast av allt, vi kommer aldrig att ge din information till någon tredje part såvida inte ett brott har begåtts!
Vi kommer också att göra vårt bästa för att hålla din information och integritet säker och skydda den med branschstandardpraxis.


Vi sparar dina uppgifter för att kunna registrera dig i CTF-plattformen och för att registrera vem som är intresserad av eventet på Armémuseum.
Uppgifter vi sparar:
  • Användarnamn för registrering på CTF-plattformen.
  • Lösenord för registrering på CTF-plattformen.
  • E-postadress för registrering på CTF-plattformen och för eventuell intresseanmälan till eventet på Armémuseum.

Medan CTF:en är aktiv

Före och under CTF:en, och i viss mån en kort period efter, kommer vi att lagra
din information.
Detta för att möjliggöra användarseparering och spårning av poäng på individuell nivå.
När CTF-eventet är över kommer vi att ta bort alla lösenord men behålla användarnamn och e-post tills eventet på Armémuseum är över.
Efter eventet på Armémuseum kommer vi att ta bort all data och hela plattformen för att säkerställa att ingen restdata lagras någonstans.
Det betyder att varken du som deltar eller vi myndigheter kan komma åt någon data relaterad till CTF-plattformen.
Vi tar också bort dina data från säkerhetskopior, så det finns inget sätt för oss att återställa din information när den väl har tagits bort.
Om du inte vill att vi lagrar dina personuppgifter, uppmanar vi dig att inte registrera dig för evenemanget.

IT-relaterade loggar och data

När du använder någon av våra tjänster, kommer spår som kan identifiera dig att loggas i våra system.
Det kan vara information som din IP-adress, ditt surfbeteende på CTF-plattformen och eventuella data som du skickar med hjälp av något av våra formulär.
Vi behåller dessa uppgifter under hela evenemanget och upp till 30 dagar efter.
Vilken information behåller vi? Vi sparar, men inte begränsat till, följande tekniska data:
  • Användarnamn
  • E-postadress
  • Lösenord
  • Intresseanmälan till eventet på Armémuseum
  • Alla uppgifter som du tillhandahåller fritt i formulär eller på annat sätt
  • Din IP-adress som används när du kommunicerar med våra servrar
  • Alla typer av HTTP-relaterad data som används för att kommunicera med våra servrar
Och alla typer av data relaterad till dessa (statusändringar, tidsstämplar etc.).
I övrigt gäller Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

För att hantera din information

Du har rätt att begära ut dina uppgifter. För att göra det kontaktar du Säkerhetspolisen, identifierar dig och specifierar vilka uppgifter du vill begära ut.
Observera att din begäran kan bli föremål för granskning och redigering för att följa svensk lagstiftning.
Du kan också begära att vi raderar dina uppgifter (alla uppgifter som vi enligt lag inte är skyldiga att behålla under en viss tid).
För att göra det, följ samma steg som nämns i avsnittet ovan.